نحوه محاسبه ظرفیت کمپرسور اسکرو

    خلاصه مطلب

محاسبه ظرفیت کمپرسور اسکرو به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:

  • ظرفیت هوای مورد نیاز
    ضریب تصحیح مربوط به سایت
    ضریب استراحت کمپرسور
    ضریب نشت کمپرسور


ظرفیت هوای مورد نیاز، مقدار هوای فشرده ای است که توسط تجهیزات پنوماتیک شما در یک بازه زمانی مصرف می شود. این مقدار را می توان با مراجعه به کاتالوگ تجهیزات یا با اندازه گیری مستقیم جریان هوا با استفاده از یک جریان سنج اندازه گیری کرد.

ضریب تصحیح مربوط به سایت، میزان کاهش ظرفیت کمپرسور را در نظر می گیرد که در اثر عواملی مانند ارتفاع، دما و رطوبت ایجاد می شود. این ضریب را می توان از جداول موجود در کاتالوگ کمپرسور یا از یک مهندس متخصص دریافت کرد.

ضریب استراحت کمپرسور، میزان زمانی است که کمپرسور در حالت بارگذاری نیست. این ضریب معمولاً بین 10 تا 30 درصد است.

ضریب نشت کمپرسور، میزان هوای فشرده ای است که از سیستم توزیع و فرآوری هوا نشت می کند. این ضریب معمولاً بین 5 تا 10 درصد است.

فرمول محاسبه ظرفیت کمپرسور اسکرو به شرح زیر است:

 

q2 = q1 * t1 * t2 * t3


که در آن:

q2 = ظرفیت کمپرسور اسکرو (متر مکعب بر دقیقه)
q1 = ظرفیت هوای مورد نیاز (متر مکعب بر دقیقه)
t1 = ضریب تصحیح مربوط به سایت
t2 = ضریب استراحت کمپرسور
t3 = ضریب نشت کمپرسور
به عنوان مثال، فرض کنید ظرفیت هوای مورد نیاز شما 100 متر مکعب بر دقیقه است، ضریب تصحیح مربوط به سایت 0.9 است، ضریب استراحت کمپرسور 20 درصد و ضریب نشت کمپرسور 7 درصد است. در این صورت، ظرفیت کمپرسور اسکرو مورد نیاز شما به شرح زیر محاسبه می شود:

 

q2 = 100 * 0.9 * 0.8 * 0.93
q2 = 74.4 متر مکعب بر دقیقه
بنابراین، شما به یک کمپرسور اسکرو با ظرفیت حداقل 74.4 متر مکعب بر دقیقه نیاز دارید.

در اینجا چند نکته برای محاسبه دقیق ظرفیت کمپرسور اسکرو آورده شده است:

ظرفیت هوای مورد نیاز را با دقت اندازه گیری کنید.
از ضریب تصحیح مربوط به سایت مناسب استفاده کنید.
ضریب استراحت و نشت کمپرسور را با دقت تخمین بزنید.
اگر مطمئن نیستید که چگونه ظرفیت کمپرسور اسکرو مورد نیاز خود را محاسبه کنید، بهتر است با یک مهندس متخصص مشورت کنید.